2011-04-13 22:21

INFORMACJE DLA CHÓRZYSTÓW - wiosna 2011

Repertuar Niedziela Palmowa 2011:
- Pueri hebreaorum
- Hosanna Filio Dawid
- Psalm: Boże mój , Boże czemus mnie opuscił
- Chwała Tobie Królu wieków - Chrystus stał się posłusznym aż do smierci
- Miserere
- Czym się Panu odpłacę, (Zbudź się o Spiący)
- Witaj głowo
- Stabat Mater - nowe

Wielki Czwartek:     zbiórka 16:30   - zabrać również spiewniki , będzie spiew z ludem
- Krzyżu Swięty nade wszystko
- Psalm: Ten kielich, który daje Pan
- Chwała Tobie Królu wieków
- Ubi caritas - gregorianka
- Miłujcie się wzajemnie
- U drzwi Twoich
- Dzięki Ci Panie
- Sławcie usta Ciało Pana
- Tantum ergo Sacramentum
- Ogrodzie Oliwny

Wielka Sobota:
-
Będę spiewał na czesć Pana
- Kantyk Mojżesza
- Surrexit Christus
- Alleluja  - Haendl
- Chrzescijanie klaszczcie w dłonie

Niedziela Wielkanocna:
- Psalm: Oto jest dzień, który dał nam Pan
- Alleluja - Pałka
- Sekwencja - Niech swięto radosne
- Chrzescijanie klaszczcie w dłonie
- Sławię Cię Panie
- Chrystus Pan zmartwychwstał

—————

Powrót


Kontakty