2014-10-04 00:07

Występy w październiku 2014

Niedziela 5.10.2014 - śpiewamy na mszy: Duszo Chrystusowa, Jezu ufam Tobie, Litania do Miłosierdzia, Alleluja - Kusz.
                                    zbiórka 9:45 w salce

wieczorem 5.10.2014 próby nie ma!!!

Próby w sobotę 11.10.2014 nie ma.  Spotykamy się w niedzieę 0 9:30 przed mszą w slace: śpiewamy: Exultate justi, Alleluja Drichsner, Dzięki Ci Panie, Psalm 146, Ave Maria - Victoria

Niedziela 12.10.2014 - śpiewamy na mszy 10:30 w 120 rocznicę naszego kościoła

—————

Powrót


Kontakty