NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE ZA OFIARY TRAGEDII W SMOLEŃSKU

    W piatek 16.4.2010 spiewamy na Nabożeństwie ekumenicznym za ofiary Tragedii w Smoleńsku w kosciele Na Niwach.

Zbiórka o 16:15 w salce na farze. Kto nie może byc na próbie powienie do 16:45 przyjsć na galeria koscioła.

Spiewamy : Czym się Panu odłacę.


Kontakty